Družina

Provoz školní družiny: 6.00 – 7.40 a 11.40 – 16.00

Vychovatelka: Barbora Míčková

Tel. 702 134 220

Poplatek činí 100,- Kč měsíčně.

Školní družina plní funkci zájmového vzdělávání, kde mají žáci možnost trávit čas hrou, odpočinkem, vycházkami, sportovními aktivitami. Prioritou je celkový osobnostní rozvoj žáků.

V průběhu školního roku zařazujeme tvořivé dílny, např. keramiku či ruční vyrábění, projekty zaměřené na zdravý životní styl, péči o naši přírodu, zvyky a tradice.

Našim cílem je, aby se žáci ve školní družině cítili příjemně a měli možnost spoluvytvářet atmosféru sounáležitosti a vzájemné podpory.