Základní škola

Vyučuje se podle osnov základní školy, ve škole je 1. - 5. ročník.

Cizí jazyk (angličtina) se vyučuje od 1. ročníku.

Součástí školy je školní družina. Stravování zajištěno ve školní jídelně i pro cizí strávníky.

Škola je otevřena od 6:30 do 15:45 hod.
Dlouhé Vsi byla česká škola otevřena 1. září 1925 jako jednotřídní. Existovala do konce září roku 1938, kdy po podepsání Mnichovské dohody o odstoupení části československého pohraničí Německu se obec Dlouhá Ves stala součástí Německé říše.
Učilo se napřed v Ranklově hostinci, od prosince se užíval i sál zrušeného hostince U Beeru (budova pod dnešní školou).