Z historie školy od roku 1945

S velkými potížemi začínal nový školní rok 1945 - 1946 v dlouhoveské národní škole. Ze Sušice a z dalších míst se narychlo svážely nejdůležitější učební pomůcky. Učilo se napřed v Ranklově hostinci, od prosince se užíval i sál zrušeného hostince U Beeru (budova pod dnešní školou). Začala také výuka v mateřské škole.

Od 27. listopadu 1946 se konečně mohly děti začít učit v uvolněné školní budově. Na úklidu se podíleli rodiče, učitelé i děti. Nemalá částka se musela vynaložit na opravy. Škola měla od jara roku 1947 čtyři třídy. Přišli noví žáci, tentokráte hlavně z rodin reemigrantů Volyňských Čechů.

Krátce po únorovém komunistickém převratu byl přijat 25. 3. 1948 Zákon o jednotné škole. Od roku 1954 byla v provozu školní družina.

Škola se hodně věnovala mimoškolní a sportovní činnosti. Učitelé pracovali v Sokole, Osvětové besedě, vedli oddíly pionýrské organizace, pomáhali s ochotnickým divadlem atd. V roce 1955 byla uspořádána zdařilá místní spartakiáda se soutěžemi dětí, utkáními v míčových hrách a s ukázkami spartakiádních cvičení. Hodně se hrálo loutkové divadlo.

Obec přidělila škole pozemek za farním úřadem, kde se založila školní zahrada o rozloze 64 arů.

Velkým přínosem se stal postupný přechod od národní školy s 1. - 5. post. ročníkem na úplnou osmiletou střední školu. V školním roce 1958 - 1959 se vyučovalo v 6. třídě, až po třech létech vznikl úplný druhý stupeň, který se rozšířil později celorepublikově na deset tříd. 1. září 1960 měla škola osm tříd a 217 žáků. Od 21. 4. 1961 přišly do školy děti ze zrušené školy na Mouřenci. Tím se počet žáků zvýšil na 242. 70% dětí cvičilo a sportovalo v oddílech TJ Tatranu Dlouhá Ves.

V 70. létech se škola výrazně podílela na kulturním životě obce a pořádala mnoho sportovních, turistických, kulturních a vzdělávacích mimoškolních pořadů pro děti. Veřejností byly např. oblíbeny pořady Šumava včera, dnes a zítra, Šumava tančí a zpívá, koncerty Klatovského sextetu, dětské koncerty Setkání s písničkou atd. Pravidelně se ve škole promítaly filmy.

Vždy se ve škole hodně sportovalo a v nejrůznějších soutěžích a utkáních získávali žáci školy cenná vítězství a čestná umístění v okresních soutěžích.

Úspěšní byli též reprezentanti školy v uměleckých soutěžích, vědomostních olympiádách atd.

Od roku 1970 procházela škola složitou generální opravou. Zřídila se nová kotelna s uhelnou pro ústřední vytápění. Sklepy se změnily na prostorné šatny. Do opravené budovy se z fary přestěhovala školní družina.

Škola se těší velké pozornosti celé obce. Dosahuje výborných učebních výsledků. Pedagogický kolektiv je stabilizovaný, dvě učitelky jsou místní. Za zmínku stojí i výborná práce školníka. Budova prošla další rozsáhlou rekonstrukcí. Vnější vzhled školy se změnil k nepoznání parkovou úpravou před průčelím. Změny ve vnitřním členění, kdy do budovy přešly mateřská škola a školní kuchyně s jídelnou, si vyžádaly značné stavení úpravy. Přibyla pěkná tělocvična. V roce 2006 se v celé tělocvičně vyměnila okna. Děti chodí do mnoha kroužků. Škola pořádá až 30 mimoškolních akcí ročně a to nejen pro děti, ale pro celé rodiny i pro všechny dlouhoveské občany.
Velké popularitě se těší podzimní ochutnávky kulinářských specialit. Díky jim např. vzniklo přátelství dlouhoveských s nezapomenutelnou Helenou Růžičkovou nebo v porotě při soutěžích zasedli spisovatelka Marie Formánková, režisér Zdeněk Troška a další. V kraji jsou doma hudebníci Dan Bárta a Roman Holý.

Byla to škola, která oživila zapomenutou tradici masopustních průvodů a Tříkrálového koledování. Na podzim se slaví místní školní posvícení. Maminky se těší na Svátek matek.

Každým rokem přijede vyprávět Václav Chaloupek, autor známých pořadů o zvířatech, přírodě a nezapomenutelných „zvířátkových" Večerníčků. Družba s německou partnerskou školou ve Frauenau není jen na papíře, ale každoročně znamená několik milých a kamarádských setkání.

Všichni návštěvníci školy při odchodu mají jedno tajné přání: moci se tak vrátit do školy a chodit právě do takové, jaká je v Dlouhé Vsi.